Dnes, jako každý 8. březen, si připomínáme Mezinárodní den žen, který po více než devadesáti letech boje za rovnoprávnost, spravedlnost sdružuje ženy ze všech kontinentů po celém světě a zanechává za sebou hranice, etnické, jazykové, kulturní, ekonomické a politické rozdíly, mír a pokrok.

Působíme v oblasti těžkého průmyslu, kde je podíl žen v tradičních průmyslových činnostech velmi nízký.  S vědomím této reality a zároveň účastníky skutečné změny směrem k rovným příležitostem a rovnému zacházení se všemi lidmi, bez ohledu na jejich pohlaví a věk.

Stále větší počet žen inženýrek, počítačových vědkyň, techniček  a operátorek svou každodenní prací přispívá v MP k překonání procenta nerovnosti. Pracující ženy jako Sara, Ana Isabel, Amelle, Markéta, Sanne, Patrycja, Alexandra nebo Elin, které dnes ukazují svou osobitou vizi.

Šťastný mezinárodní den žen.