Jsme společensky odpovědný podnik
a dodržujeme závazky vůči

Osoby

Radost z práce.
Lidé jsou základním pilířem naší strategie..

Školení

Dbáme na vzdělávání našich týmů, věnujeme mu čas a prostředky, abychom zajistili optimální úroveň odbornosti a motivace.

Rozvoj

Podporujeme profesionální kariérní růst v rámci společnosti, kde mohou lidí dlouhodobě rozvíjet své schopnosti a aspirace.

Etický leadership

Podporujeme etický leadership, kde osobní hodnoty přispívají k mezilidským vztahům a způsobu, jakým děláme náš business.

Bezpečnost

Našim cílem je bezpečnost našich zaměstnanců, předcházíme rizikům a snažíme se tak zabránit pracovním úrazům.

Inovace

Společně zvítězíme s inovací.
Transformujeme kreativitu na hodnoty, které obohacují a zlepšují životy osob.

V+V

Průkopníci při vytváření vlastních center pro V+V v oblasti elektroniky, mechanizace, hydrauliky a staveb.

Aliance

Podporujeme spolupráci s technologickými a znalostními centry.

46

Osoby věnující se V+V

3%

Větší prodeje v V+V

Dopad na životní prostředí


Přispíváme k udržitelnosti, zavádíme systémy řízení životního prostředí a techniky ekodesignu.

  • Certifikace ISO 14001.
  • Zavádění ukazatelů životního prostředí do designu produktu (EKODESIGN).
  • Environmentální prohlášení dle ISO 14021 vycházející z analýzy životního cyklu v souladu s normami ISO 14040/44. (MPGO).
  • Certifikace energetické účinnosti dle VDI 4707.
  • Tři kredity pro certifikaci BREEAM.

Certifikáty v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a zdraví


Usilujeme o kontinuální zlepšování, abychom překonávali očekávání našich klientů.

KVALITA

 

EVROPSKÉ SMĚRNICE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

Toto je náš korporátní slogan,vyjádření našeho záměru.