Zásady používání cookies souborů společnosti MP Lifts s.r.o.

Poslední aktualizace leden 2021

Co je to cookie?

Cookie je malý textový soubor, který webové stránky umístí do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení s informacemi o Vaší navigaci na těchto webových stránkách. Cookies soubory jsou nezbytné k usnadnění navigace a zvýšení její přívětivosti pro uživatele a nepoškozují Váš počítač.

K čemu se používají cookies soubory na této webové stránce?

Cookies soubory jsou nezbytnou součástí fungování našich webových stránek. Hlavním cílem našich cookies je zlepšit Váš zážitek z prohlížení. Například si pamatovat Vaše preference (jazyk, země atd.) při procházení a při budoucích návštěvách. Informace shromážděné v souborech cookies nám také umožňují vylepšit webové stránky pomocí odhadu počtu a vzorců používání, přizpůsobení webu individuálním zájmům uživatelů, zrychlení vyhledávání atd. V některých případech můžeme získat Váš předchozí informovaný souhlas pro používání cookies souborů, štítků nebo jiných podobných zařízení k získávání informací, které nám umožňují zobrazovat Vám z našich webových stránek, webových stránek třetích stran nebo jakýmkoli jiným způsobem reklamu založenou na analýze Vašich zvyků při procházení.

Tyto informace Vás obvykle neidentifikují přímo, ale mohou Vám na webových stránkách nabídnout osobnější zážitek.

K čemu se cookies na těchto webových stránkách NEpoužívají?

V cookies souborech, které používáme, neukládáme citlivé osobní identifikační údaje, jako je vaše adresa, heslo atd.

Kdo používá informace uložené v cookies souborech?

Informace uložené v souborech cookies našich webových stránek používáme výhradně my, s výjimkou těch, které jsou níže označeny jako „cookies soubory třetích stran“, které jsou používány a spravovány externími subjekty za účelem poskytování námi požadovaných služeb ke zlepšení našich služeb a uživatelského zážitku při procházení našich webových stránek. Hlavní služby, pro které se tyto „cookies třetích stran“ používají, jsou získávání statistik o přístupu a zabezpečení prováděných platebních transakcí.

Jak se mohu vyhnout použití cookies souborů na těchto webových stránkách?

Vstupem na tyto webové stránky uživatel výslovně souhlasí s použitím zde popsaných cookies souborů. V případě nepřijetí žádného z výše uvedených cookies souborů se musí uživatel zdržet přístupu na tyto webové stránky.

Pokud dáváte přednost nepoužívání cookies souborů na této stránce vzhledem k výše uvedeným omezením, musíte nejprve ve svém prohlížeči zakázat používání cookies souborů a poté odstranit uložené cookies soubory spojené s touto webovou stránkou ve Vašem prohlížeči. Tuto možnost, vyhnout se používání cookies souborů, můžete provést kdykoli.

Jak mohu zakázat a vyloučit používání cookies souborů?

Chcete-li omezit, zablokovat nebo odstranit cookies soubory z těchto webových stránek, můžete tak učinit kdykoli změnou nastavení prohlížeče, jak je podrobně uvedeno v pokynech níže. Přestože je konfigurace každého prohlížeče odlišná, je běžné, že se cookies soubory konfigurují v nabídce „Předvolby“ nebo „Nástroje“. Další informace o nastavení cookies souborů ve Vašem prohlížeči najdete v nabídce „Nápověda“ Vašeho prohlížeče.

Jaké konkrétní cookies soubory používají tyto webové stránky a za jakým účelem?

Níže uvádíme tabulku s cookies soubory používanými touto webovou stránkou spolu s účelem každého z nich.

Tyto cookies soubory získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli k jejich obsahu), aby nám později poskytly souhrnné informace o těchto přístupech pro statistické účely.

Jméno Služba Účel Typ Doména Trvání Více informací
__utma Google Analytics Používá se k rozlišení uživatelů a relací. Cookie soubor se vytvoří, když je spuštěna knihovna JavaScriptu a není zde žádné cookie__utma. Cookie soubor se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics Analýza Vlastní a třetí strana (Google Inc.) Dva roky od konfigurace, nebo aktualizace Klikněte zde
__utmb Google Analytics Používají se k určení nových relací nebo návštěv. Cookie soubor je vytvořen, když je spuštěna knihovna JavaScriptu a není zde žádné cookie __utmb. Cookie soubor se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics Analýza Vlastní a třetí strana (Google Inc.) 30 minut od konfigurace, nebo aktualizace Klikněte zde
__utmc Google Analytics Toto se v ga.js nepoužívá. Je nakonfigurován pro interakci s urchin.js. Dříve tento cookie soubor fungoval společně se souborem cookie __utmb, aby zjistil, zda byl uživatel v nové relaci, nebo návštěvě

 

Analýza Vlastní a třetí strana (Google Inc.) Konec relace prohlížeče Klikněte zde
__utmz Google Analytics Ukládá zdroj nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na webové stránky. Cookie soubor je vytvořen při spuštění knihovny JavaScriptu a je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics Analýza Vlastní a třetí strana (Google Inc.) Šest měsíců od konfigurace, nebo aktualizace Klikněte zde
__utmv Google Analytics Slouží k ukládání údajů o vlastní proměnné návštěvníka. Tento cookie soubor se vytvoří, když programátor použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou návštěvníka. To bylo použito také pro zastaralou metodu _setVar. Cookie soubor se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics Analýza Vlastní a třetí strana (Google Inc.) Dva roky od konfigurace, nebo aktualizace Klikněte zde

Vzhledem k vlastnostem internetu MP nemusí mít vždy informace o cookies souborech umístěných třetími stranami.

V případě, že uživatel na této webové stránce zjistí soubory cookies, které zde nejsou popsány, musí o tom informovat MP prostřednictvím e-mailové adresy protecciondedatos@mpcorporacion.com

MP si vyhrazuje právo používat nové cookies soubory nebo přestat používat ty stávající, tedy je na Uživateli, aby si je před přístupem na tuto webovou stránku zkontroloval.

Jak používat sociální záložky, například z Facebooku, Twitteru, Google+ nebo LinkedIn?

Můžeme používat sociální záložky (například Facebook, Twitter, Google+ nebo LinkedIn), které umožňují jejich uživatelům zveřejňovat odkazy z vybraných MP stránek na jejich odpovídající profily v těchto sociálních sítích a označovat je nebo sdílet se svými kontakty na sociálních médiích. Webové stránky mohou obsahovat sociální záložky identifikovatelné pomocí příslušných tlačítek sdílení.

Další informace najdete v našich online Zásadách ochrany osobních údajů .