Zákonné informace

1. Identifikace

1.1. Mac Puar, S.A. (dále MP); společnost registrovaná v Obchodním rejstříku Seville, svazek 194, strana 107, část 3, list SE-5611; DIČ A41023607; se sídlem na adrese Leonardo Da Vinci 15, 41092, Seville (Španělsko); telefon (+34) 902197277; e-mail elevacion@mpascensores.com, je majitelem webových stránek umístěných na internetové adrese http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, https://www.www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, a má účty na sociálních sítích (dále „tyto webové stránky“).
1.2. MP je majitelem následujících účtů na sociálních sítích:
• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Osoba, která vstupuje na tyto webové stránky (dále „uživatel“), potvrzuje, že je k tomu právně způsobilá.

2. Účel

2.1. Účelem tohoto právního oznámení je upravit vztah mezi společností MP a uživatelem, pokud se jedná o přístup k těmto webovým stránkám.
2.2. Vstupem na tyto webové stránky uživatel výslovně akceptuje všechna ustanovení tohoto právního oznámení, její zásady ochrany soukromí zásady používání cookies, d, které platí pro využívání určitých služeb. V případě, že uživatel neakceptuje výše uvedená ustanovení, musí upustit od vstupu na tyto webové stránky.
2.3. Přístupem k účtům společnosti MP na sociálních sítích uživatel akceptuje, že bude dodržovat jejich podmínky a zásady.
• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

2.4. Uživatel zajistí dodržování jakéhokoli právního ustanovení, které může platit pro přístup k těmto webovým stránkám.
2.5. Společnost MP si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto právní informace, takže závisí na uživateli, zda před vstupem na tyto webové stránky provede přezkoumání těchto informací.

3. Nezletilé osoby

3.1. Vstup nezletilých osob na tyto webové stránky je zakázán.
3.2. Společnost MP upozorňuje uživatele, který má nezletilé osoby na starosti, že uživatel nese výhradní odpovědnost za rozhodnutí, které služby a obsah jsou nebo nejsou vhodné pro věk těchto nezletilých osob, a že existují počítačové programy, které umožňují filtrování a blokování přístupu k určitým obsahům a službám.

4. Obsah

4.1. Obsah, který je uživateli k dispozici na těchto webových stránkách, pochází z vlastních zdrojů i od třetích stran.
4.2. Společnost MP ujišťuje, že obsah má nejvyšší možnou kvalitu a že je v přiměřeném rozsahu aktualizován, avšak nezaručuje jeho užitečnost, přesnost, úplnost, relevantnost a aktuálnost.
4.3. Začlenění obsahu na tyto webové stránky žádným způsobem nepředstavuje poskytování profesionální poradenské služby společností MP uživateli.
4.4. Společnost MP odrazuje uživatele od toho, aby činil rozhodnutí na základě informací uvedených na těchto webových stránkách, aniž by získal odpovídající profesionální radu.

5. Duševní a průmyslové vlastnictví.

5.1. Veškerý obsah těchto webových stránek je řádně chráněn předpisy na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví.
5.2. Bez ohledu na účel, pro který byly webové stránky určeny, vyžaduje celé nebo částečné reprodukování, používání, vývoj, distribuce těchto webových stránek a jejich používání v obchodním styku ve všech případech předchozí písemné oprávnění společnosti MP.
5.3. The content from third parties different to MP that may appear on this Website belongs to their respective owners, who are responsible for themselves for any authorization to third parties.

6. Využívání

6.1. Uživatel dobrovolně a výslovně uznává, že v každém případě využívá tyto webové stránky na svou vlastní a výlučnou odpovědnost.
6.2. Uživatel se zavazuje, že se nedopustí žádného jednání, které by poškodilo image, zájmy a práva společnosti MP nebo třetích stran, nebo by mohlo poškodit, deaktivovat nebo přetížit tyto webové stránky či by mohlo jakýmkoli způsobem bránit jejich normálnímu využívání.

7. SPAM

7.1. Uživateli je přísně zakázáno přejímat e-mailové adresy z těchto webových stránek pro zasílání reklamních nebo propagačních sdělení, aniž by byl o to dříve požádán nebo k tomu výslovně oprávněn jejich příjemci.

8. Odpovědnosti

8.1. Společnost MP učiní vše, co bude v jejích silách, pro správné fungování těchto webových stránek. Avšak vzhledem k povaze internetu a provozování těchto webových stránek, které může záviset na zásahu třetích stran, společnost MP nenese odpovědnost za potíže, které v důsledku jejich nesprávného provozu případně vzniknou uživateli.
8.2. Společnost MP odmítá jakoukoli odpovědnost, která vznikne v souvislosti s informacemi publikovanými třetími stranami na těchto webových stránkách.
8.3. Společnost MP nenese žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, na který bude uživatel přesměrován z těchto webových stránek.
8.4. V případě, že se uživatel domnívá, že stávající obsah na těchto webových stránkách může být nezákonný, musí ji o tom informovat na e-mailovou adresu: elevacion@mpascensores.com.
8.5. Vzhledem k povaze internetu nemůže společnost MP zaručit, že se nebudou vyskytovat prvky, které mohou způsobit změny jejího počítačového systému nebo počítačového systému uživatele, takže nepřijímá žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být vyvolány těmito změnami.

9. Stížnosti

9.1. V případě, že uživatel bude chtít podat stížnost na společnost MP, může ji zaslat na e-mailovou adresu: elevacion@mpascensores.com.