INFORMACE O KORONAVIRU COVID-19

Z globálního hlediska společnost MP vypracovala pohotovostní plán. Dále vytvořila monitorovací výbor, který již nějaký čas průběžně hodnotí vývoj situace a aplikuje příslušná opatření, a to vždy v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví a dalších zdravotnických orgánů.

Přijímáme doporučená preventivní opatření k zajištění nejlepší ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných stran. Naší prioritou je zdraví lidí.

Pro ty zaměstnance, kteří potřebují být fyzicky přítomni na pracovišti, jsme provedli následující opatření:

• Reorganizace pracovních směn, aby se minimalizovalo hromadění lidí.
• Posílení čistících opatření.
• Posílení preventivních opatření

MP a jeho pracovní centra jsou v normálním stavu činnosti, bez incidentů a s plnou dostupností služeb našim klientům. Pracujeme dle pokynů a nařízení ministerstev zdravotnictví a průmyslu z hlediska nařízení inspekčních a bezpečnostních orgánů při výkonu servisních prohlídek a údržbě. Minulý týden jsme zahájili aktivní vzdálené monitorování výtahů, což nám umožňuje vyhovět vašim potřebám v rámci pravidelného servisního harmonogramu.

MP SERVICEnter, náš nonstop internetový obchod funguje nadále bez jakéhokoliv omezení, což nám umožňuje zajistit dodávku náhradních dílů MP kdykoliv a kamkoliv je potřeba.

Děkujeme všem pracovníkům v MP, zejména v továrnách, servisním a montážním technikům, kteří se každý den snaží zajistit, aby kvalita našich služeb zůstala stabilní. Bez jejich úsilí by nic z toho nebylo možné.

Chápeme vaše obavy v souvislosti s vývojem koronaviru, a proto vás budeme okamžitě informovat o změnách aktuální situace.

Níže uvádíme nezbytná preventivní opatření při používání výtahu.