ČIŠTĚNÍ VZDUCHU POMOCÍ SVĚTLA LED UV-C A ZAJIŠTĚNÍ CIRKULACE VZDUCHU

 

 

Řešení pro čištění vzduchu v kabině od MP LIFTS kombinuje účinnost ultrafialového záření UV-C* s nucenou cirkulací vzduchu uvnitř kabiny. Záření působí jen v případě, kdy je kabina prázdná, bez jakéhokoliv riziko pro uživatele výtahu. Jelikož se jedná o produkt bez ozónu, není nutná ventilace.

* UV-C je dezinfekční metoda, která využívá ultrafialové světlo krátkých vln k eliminaci nebo inaktivaci mikroorganismů ničením nukleových kyselin a narušováním jejich DNA, čímž těmto organismům znemožňuje vykonávat důležité buněčné funkce.

Prostřednictvím kompaktního ventilátoru je vzduch uvnitř kabiny v nepřetržitém pohybu a při průchodu ultrafialovým LED světlem UV-C dochází k dezinfekční funkci, kdy dochází k eliminaci nebo inaktivaci mikroorganismů. Tímto procesem dochází k ničení nukleové kyseliny a přerušuje DNA u těchto nebezpečných organismů, díky čemuž nemohou vykonávat životně důležité buněčné funkce.

Antivandalní provedení, bez rizika pro cestujícího. Větrání kabiny není nutné.  

Zařízení funguje pouze tehdy, když je kabina prázdná, při vypnutém osvětlení kabiny (sada obsahuje časovač osvětlení kabiny). Pokud germicidní KIT detekuje pohyb v blízkosti kabiny nebo dojde k telefonnímu hovor uvnitř kabiny, okamžitě se vypne.

 

 

Zařízení je použitelné pro jakýkoliv výtah, jakékoliv řízení a přizpůsobuje se jakémukoli stropu výjma skleněných podhledů.  

 

Jeho provedení je antivandal, využívá hliníkový profil velmi nízké výšky (méně než 1 cm) a je uchycen pomocí šroubů ke stropní desce.Jelikož zařízení využívá technologii LED, je jeho životní cyklus delší než u rtuťových trubic. Kabinu není nutné větrat (na rozdíl od dezinfekce ozonem) a výtah je možné používat okamžitě po ozáření.Inteligentní bezpečnostní systém, certifikovaný OCA GLOBAL, který zaručuje, že v žádném případě není uživatel výtahu vystaven riziku ultrafialového záření.

 

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ