Důvody, proč je třeba jednat:

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

Bezpečnost / Nesplnění Norem

Nedodržování předpisů vždy znamená nedostatečnou bezpečnost.

Hlavními příčinami nehod mohou být:

 • Nekontrolované pohyby výtahu.
 • Chybějící kabinové dveře.
 • Přetížení.
 • Nedostatečná ochrana proti nadměrné rychlosti při jízdě nahoru.
 • Nefunguje omezovač rychlosti nebo zachycovač.
 • Chybí fotobuňka na dveřích.
 • Nepřesný dojezd výtahu do stanoci při zastavení.
 • Chybí systém nouzového volání z kabiny.
 • Chybí vyprošťovací systém.
 • Chybí režim evakuace v případě požáru.
 • Pokud výtah není monitorován 24/7, v případě poruchy zůstane cestující uvězněn, dokud někdo neupozorní servisní společnost.

Energetická Účinnost

 • Trvalé osvětlení kabiny žárovkami, zářivkami nebo halogenovými trubicemi (bez LED).
 • Jedno- nebo dvourychlostní stroje s převodovkou.
 • Stále zapnuté elektrické zařízení výtahu 24/7.
 • Neexistuje rekuperační systém, který využívá energii z brzdění výtahu.

Komfort

 • Hluk stroje nebo pohonné jednotky.
 • Vibrace v kabině.
 • Dlouhá doba jízdy a čekání.
 • Pocit, že dveřím dlouho trvá, než se otevřou.
 • Pocit, že výtahu dlouho trvá, než se rozjede.

Konektivita

  • Připojený výtah umožňuje předvídat poruchy analýzou historie záznamů. Servis plánuje preventivní opravy, které jsou méně nákladné a časově náročné než nepředvídaná porucha. Preventivní opatření celkově prodlužují životnost výtahu.
  • Okamžité upozornění na alarmy. Propojení zajišťuje, že varování před poruchou nebo vyproštěním jsou spuštěna okamžitě, často dříve, než
   si je uživatelé uvědomí.
  • Řešení problémů na dálku. Technik obdrží informace o problému a postižených součástech, což umožní rychlejší přůběh opravy.
  • V mnoha případech, kdy nedojde k trvalému poškození zařízení, umožňuje konektivita vyřešit závadu na dálku a výtah okamžitě znovu spustit do provozu.
  • Bezkontaktní výběr cíle. Připojení umožňuje přivolat výtah z mobilního telefonu bez nutnosti dotýkat se tlačítek prostřednictvím aplikace MP Callmylift.
  • Prostřednictvím aplikace MyLift je možný přístup k užitečným informacím
   o výtahu, jako je jeho stav, využití, statsitika poruch a fakturace.

Přístupnost

Problémy pro lidi s omezenou pohyblivostí:

 • Špatný dojezd do stanice (schod mezi podlahou výtahu a podlahou nástupiště).
 • Ruční dveře, které vyžadují manuální otevírání.
 • Úzké dveře a kabina, které neumožňují přístup pro vozíčkáře.
 • Výtah nejezdí na úroveň ulice (je třeba vystoupat po schodech).

Problémy pro nevidomé nebo zrakově postižené osoby:

 • Tlačítkové panely a tlačítka bez barevného kontrastu, což ztěžuje jejich identifikaci.
 • Identifikace tlačítek bez reliéfních symbolů nebo Braillova písma.
 • Žádná zvuková signalizace: nevidomý nemá žádné informace o poloze, směru jízdy ani stavu dveří.

Problémy pro hluchoněmé:

 • Neexistuje indukční smyčka pro pomoc neslyšícím s naslouchátky.
 • Tlačítko alarmu bez podsvíceného ukazatele aktivace.

Ostatní:

 • Tlačítka XL pro osoby s motorickými obtížemi.

Spolehlivost

 • Nepravidelné chování.
 • Pravidelné poruchy.
 • Obtížné získávání náhradních dílů potřebných k opravám.
 • Pocit, že výtah může kdykoli selhat. Strach z jízdy výtahem.

Pokud výtah vykazuje tyto příznaky, je to proto, že již není spolehlivý.

Elektrická zařízení stárnou rychleji než zbytek výtahu, a to v důsledku únavy způsobené neustálou aktivací a deaktivací elektrických kontaktů a signálů. Starý elektrický stroj způsobuje neustálé poruchy a vyžaduje neustálé náhradní díly.

Stejně tak stárnoucí stroj, který způsobuje hluk a vibrace, může kdykoli vykázat definitivní poruchu.

Estetika

 • Kabina se zestárlými stěnami a podlahou, které působí opotřebovaně,
  špinavě nebo staře.
 • Tlačítkové panely s LED displeji nebo tlačítka se starými svítícími světly.
 • Stropy se zářivkami.
 • Pocit starých materiálů a technologií.

Speciální Potřeby

 • Přípravenost pro použití hasiči.
 • Ochrana proti seismickým pohybům.
 • Ochrana proti vandalismu.

Bezpečnost / Nesplnění Norem

Nedodržování předpisů vždy znamená nedostatečnou bezpečnost.

Hlavními příčinami nehod mohou být:

 • Nekontrolované pohyby výtahu.
 • Chybějící kabinové dveře.
 • Přetížení.
 • Nedostatečná ochrana proti nadměrné rychlosti při jízdě nahoru.
 • Nefunguje omezovač rychlosti nebo zachycovač.
 • Chybí fotobuňka na dveřích.
 • Nepřesný dojezd výtahu do stanoci při zastavení.
 • Chybí systém nouzového volání z kabiny.
 • Chybí vyprošťovací systém.
 • Chybí režim evakuace v případě požáru.
 • Pokud výtah není monitorován 24/7, v případě poruchy zůstane cestující uvězněn, dokud někdo neupozorní servisní společnost.

Energetická Účinnost

 • Trvalé osvětlení kabiny žárovkami, zářivkami nebo halogenovými trubicemi (bez LED).
 • Jedno- nebo dvourychlostní stroje s převodovkou.
 • Stále zapnuté elektrické zařízení výtahu 24/7.
 • Neexistuje rekuperační systém, který využívá energii z brzdění výtahu.

Komfort

 • Hluk stroje nebo pohonné jednotky.
 • Vibrace v kabině.
 • Dlouhá doba jízdy a čekání.
 • Pocit, že dveřím dlouho trvá, než se otevřou.
 • Pocit, že výtahu dlouho trvá, než se rozjede.

Konektivita

  • Připojený výtah umožňuje předvídat poruchy analýzou historie záznamů. Servis plánuje preventivní opravy, které jsou méně nákladné a časově náročné než nepředvídaná porucha. Preventivní opatření celkově prodlužují životnost výtahu.
  • Okamžité upozornění na alarmy. Propojení zajišťuje, že varování před poruchou nebo vyproštěním jsou spuštěna okamžitě, často dříve, než
   si je uživatelé uvědomí.
  • Řešení problémů na dálku. Technik obdrží informace o problému a postižených součástech, což umožní rychlejší přůběh opravy.
  • V mnoha případech, kdy nedojde k trvalému poškození zařízení, umožňuje konektivita vyřešit závadu na dálku a výtah okamžitě znovu spustit do provozu.
  • Bezkontaktní výběr cíle. Připojení umožňuje přivolat výtah z mobilního telefonu bez nutnosti dotýkat se tlačítek prostřednictvím aplikace MP Callmylift.
  • Prostřednictvím aplikace MyLift je možný přístup k užitečným informacím
   o výtahu, jako je jeho stav, využití, statsitika poruch a fakturace.

Přístupnost

Problémy pro lidi s omezenou pohyblivostí:

 • Špatný dojezd do stanice (schod mezi podlahou výtahu a podlahou nástupiště).
 • Ruční dveře, které vyžadují manuální otevírání.
 • Úzké dveře a kabina, které neumožňují přístup pro vozíčkáře.
 • Výtah nejezdí na úroveň ulice (je třeba vystoupat po schodech).

Problémy pro nevidomé nebo zrakově postižené osoby:

 • Tlačítkové panely a tlačítka bez barevného kontrastu, což ztěžuje jejich identifikaci.
 • Identifikace tlačítek bez reliéfních symbolů nebo Braillova písma.
 • Žádná zvuková signalizace: nevidomý nemá žádné informace o poloze, směru jízdy ani stavu dveří.

Problémy pro hluchoněmé:

 • Neexistuje indukční smyčka pro pomoc neslyšícím s naslouchátky.
 • Tlačítko alarmu bez podsvíceného ukazatele aktivace.

Ostatní:

 • Tlačítka XL pro osoby s motorickými obtížemi.

Spolehlivost

 • Nepravidelné chování.
 • Pravidelné poruchy.
 • Obtížné získávání náhradních dílů potřebných k opravám.
 • Pocit, že výtah může kdykoli selhat. Strach z jízdy výtahem.

Pokud výtah vykazuje tyto příznaky, je to proto, že již není spolehlivý.

Elektrická zařízení stárnou rychleji než zbytek výtahu, a to v důsledku únavy způsobené neustálou aktivací a deaktivací elektrických kontaktů a signálů. Starý elektrický stroj způsobuje neustálé poruchy a vyžaduje neustálé náhradní díly.

Stejně tak stárnoucí stroj, který způsobuje hluk a vibrace, může kdykoli vykázat definitivní poruchu.

Estetika

 • Kabina se zestárlými stěnami a podlahou, které působí opotřebovaně,
  špinavě nebo staře.
 • Tlačítkové panely s LED displeji nebo tlačítka se starými svítícími světly.
 • Stropy se zářivkami.
 • Pocit starých materiálů a technologií.

Speciální Potřeby

 • Přípravenost pro použití hasiči.
 • Ochrana proti seismickým pohybům.
 • Ochrana proti vandalismu.

Poznejte svůj
výtah

VÍCE INFORMACÍ

Modernizace

VÍCE INFORMACÍ

Stáhněte si náš katalog na Modernizaci výtahů

Stáhnout zde

Jsme tu, abychom vám pomohli.
Napište nám, nebo zavolejte na +420 844 190 190.

CAPTCHA image

To nám pomáhá předcházet spamu, děkujeme.